Φαρμακείο

Δήμητρα Περιστερίδου - Φαρμακοποιός

Ομοιοπαθητικά

Η Ομοιοπαθητική ανακαλύφτηκε το 1810 από τον Samuel Hahnemann ο οποίος επηρεάστηκε από τον Ιπποκράτη. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα θεραπείας που αντιμετωπίζει τον ασθενή ολιστικά σαν ενιαίο ψυχοσωματικό σύνολο. Βασική θεραπευτική αρχή της είναι το “similia similibus curentur”, δηλαδή τα όμοια θεραπεύουν όμοια. Κάθε ασθενής αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση και γι’αυτό είναι πολύ σημαντι κή η εύρεση του σωστού (όμοιου) φαρμάκου από τον ομοιοπαθητικό γιατρό.

Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα παρασκευάζονται από ζώα, φυτά, φυσικά στοιχεία και ορυκτά. Στερούνται τοξικότητας γιατί είναι πολύ αραιωμένα, σε σημείο που δεν ανιχνεύονται. Για το λόγο αυτό μπορεί να κάνει ομοιοπαθητική ένα μεγάλο φάσμα ασθενών, από βρέφη μέχρι υπερήλικες καθώς και ειδικές ομάδες όπως έγκυες, γυναίκες που θηλάζουν, ασθενείς μετά από χειρουργείο κτλ.

Το φαρμακείο μας διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από ομοιοπαθητικά φάρμακα καθώς και συμβουλές για τη φύλαξη, τον τρόπο λήψης και τη δράση τους. Υπάρχει επίσης ενημερωτικό υλικό στη διάθεση των ασθενών για περαιτέρω πληροφόρηση και πολλά προιόντα που υποστηρίζουν την ομοιοπαθητική.

Ομοιοπαθητικά